Regulamin pola namiotowego

Uprzejmie prosimy naszych gości o przestrzeganie w czasie pobytu na Campingu następujących zasad:

 

1. Przebywając na terenie Campingu zobowiązani jesteśmy niezwłocznie dokonać formalności meldunkowych w Recepcji.
2. Opłaty pobytowe pobierane są z góry, za wcześniejszy wyjazd nie zwraca się należności.
Rachunek uprawnia do przebywania na Campingu.
Doba pobytowa na polu campingowym trwa od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego..
3. Umywalnie, prysznice oraz  WC dla osób zamieszkałych na campingu są bezpłatne.
4. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00.
5. Z urządzeń elektronicznych należy korzystać przy ściszonych głośnikach.
6. Towarzyszące psy należy trzymać na smyczy, a nieczystości po nich sprzątać osobiście.
7. Zwierzęta mogą przebywać na campingu tylko z ważną kartą szczepień.
8. Mycie naczyń tylko w miejscach do tego wyznaczonych, obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.
9. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie campingu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.
10. Pojazdem (rowerem, motocyklem, samochodem) należy poruszać się tylko po wyznaczonych drogach i to tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwa innych.
11. Osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na campingu, winny zgłosić ten fakt w recepcji.
12. Odpadki i śmieci wyrzucać tylko do pojemników.
13. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie Campingu. W wypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia płaci odszkodowanie wg cen aktualnie obowiązujących.
14. Turysta przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarno- epidemiologicznych.
15. Ogniska można rozpalać tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uzyskaniu zgody Właściciela Campingu.
16. Za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną Camping nie ponosi odpowiedzialności chyba, że zostały złożone w depozycie Campingu.
17. O zamierzonej nieobecności przekraczającej 1 dobę należy powiadomic osobe w recepcji Campingu.
18. Osoby uporczywie naruszające regulamin jak również osoby nietrzeźwe Właściciel ma prawo usunąć z Campingu.

Obowiązki wyjeżdżającego Turysty: 

* pozostawić miejsce biwakowania w czystości.

Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.


Dziękujemy i Życzymy Przyjemnego Pobytu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress